Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент

Студенти отримують комплекс знань з соціально-гуманітарних та професійно-орієнтованих дисциплін в різних галузях, необхідний для застосування в умовах розвитку ринкових відносин і побудови незалежної демократичної держави.

Перелік основних навчальних дисциплін:

для бакалаврів:

 

Можливе місце роботи

Студенти можуть обіймати ключові посади керівників і провідних фахівців бізнес-структур, організацій, наукових установ, органів державного управління, дипломатичних служб і міжнародних організацій.

Можливі посади:

Бакалаври - менеджер з питань комерційної діяльності та управління; менеджер апарату центральних органів державної влади; менеджер з персоналу; помічник керівника підрозділів; експерт з економічних питань; аналітик фінансових ринків; економіст зі збуту; керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту; менеджер з матеріально-технічного забезпечення; керівник малих підприємств