Маріупольський інститут МАУП

Дата народження Маріупольського інституту МАУП – 19 листопада 1998р.Спочатку це було Представництво Міжрегіональної Академії управління персоналом в м. Маріуполі, потім  - філія, а з лютого 2006р. – інститут IV рівня акредитації.

Передумова створення нового навчального закладу в м. Маріуполі - це ідея духовного служіння та необхідність виховання нової управлінської еліти Приазовського краю. Велику підтримку в створенні Представництва МАУП, філії МАУП і в решті інституту приділяв і міський голова – Хотлубей Юрій Юрійович.

Сьогодні про МАУП справедливо кажуть, що це “ВУЗ, якийдолає кордони та стереотипи освітницького простору”. Ще з часів Аристотеля академії завжди давали фундаментальні знання та були комірками вільного мислення. Як не згадати слова М.Монтеля: “Подлинно разумное обучение изменяет и наш ум и наши нравы», а ще «надо много учиться, чтобы осознать, что знаешь мало». Саме через це Маріупольський інститут МАУП не тільки культивує, але й створює нові традиції, в основі яких -  новаторські підходи до організації освіти, нові спеціальності та нові ідеї у сфері управління персоналом.

Основними задачами Маріупольського інституту МАУП є національно – патріотичне виховання студентської молоді, виховання  патріотів України, формування успішного, самодостатнього УКРАЇНЦЯ, представника європейської цивілізації, будівника своєї держави та особистості інтегрованої у сучасний світ, конкурентно спроможної та успішної на ринку праці, здатної брати на себе відповідальність; виховання здорового корпоративного духу, поваги до своєї alma mater; різнобічне сприяння розвитку творчих здібностей студентів, активізації їх суспільної діяльності, створенню необхідних соціальних умов для освіти, проживання, організації дозвілля молоді.

Приходьте до нас! Ми Вас чекаємо!