Управління персоналом та економіка праці

Галузь знань   05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність 051 «Економіка»

Спеціалізація "Управління персоналом та економіка праці"

Кваліфікаціябакалавр або магістр зі спеціальності "Економіка" за спеціалізацією "Управління персоналом та економіка праці"

 

        Студенти отримують комплекс професійних знань щодо  організації управлінської діяльності, адміністративного менеджменту, управління змістом робіт, техніки адміністративної діяльності, аудиту та оцінювання управлінської діяльності, управління інформаційними зв’язками, мотивації персоналу, публічного адміністрування.

 

         В процесі навчання студенти вивчають такі основні професійно-орієнтовані дисципліни:

          Ким і де можна працювати :