Рівні підготовки та терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки та терміни навчання

ОКР бакалавр:

- на базі загальної середньої освіти:

- на базі молодшого спеціаліста спорідненої галузі знань:

- на базі молодшого спеціаліста неспорідненої галузі знань: