Історія

Маріупольський  інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

        В кінці ХХ століття  в Україні почали створювати  не державні вузи. Одним з перших недержавних вузів стала створена в Києві в 1989 році Міжрегіональна Академія управління персоналом. Вона почала готувати фахівців за новими напрямами: менеджмент, маркетинг, економіка і підприємництво, психологія…

            У складі Міжрегіональної Академії управління персоналом діють Президентський університет (м. Київ), Всеукраїнський університет (інститути, філії та відділення), зарубіжні навчальні підрозділи, філії, представництва, Міжнародний підготовчий інститут ім князя Святослава Хороброго, Телеуниверситет.

          Всеукраїнський університет об’єднує регіональні структурні підрозділи, які  розташовані у всіх областях України: 40 регіональних інститутів, філій та представництв.  Одним з таких структурних підрозділів і є Маріупольський інститут МАУП, якому в листопаді 2015 виповниться  19 років.

          Одним з ініціаторів, засновником інституту був Леонард Львович Вайнштейн. За його ініціативи та підтримки міської влади 28 листопада 1996 року   було прийнято рішення МАУП про створення  Маріупольського регіонального навчально-консультаційного центру (МРНКЦ) відкритого навчання,  директором якого був призначений Вайнштейн Л.Л.

          Це був важкий період в роботі нового навчального закладу. Потрібно обладнати аудиторії, укомплектувати штат викладачів, методистів, організувати набір студентів. Перший набір студентів проводився в коледж і бакалаврат на спеціальності: економіка і управління бізнесом, облік і аудит, правознавство. Всього було набрано 21 студента. Але поступово розширювалась матеріально-методична база, збільшувався штат викладачів. Так, в 1997-1998рр., до інституту прийшли працювати: кандидат філософських наук, доцент Бєлова Н.В., кандидат юридичних наук Васильєв С.В., кандидат історичних наук, доцент Хохряков Д.Н., магістр державного управління Криловецкий О.М., старші викладачі МГІ Лотоцкий В.А., Черних Н.А., Хохрякова Л.Ф., Свірский Б.М., з ПГТУ Тигранян В.С., фахівці міста психологи Петровский Г.В., Михайлова Н.Н., математик Сиров В.И., економіст Міщенко А.В. та ін.

            З кожним роком збільшується  число студентів, розширюється перелік спеціальностей і Навчально -  центр перетворюється в “Представництво МАУП” (1998г.) починається підготовка студентів до рівня спеціаліста. У 1999році захистили дипломи перші 14 осіб, а в 2000р. дипломи отримали іще 25 осіб.

         Продовжує зростати кількість студентів, збільшується викладацький склад, створюються нові кафедри. У зв’язку з цім мер міста Хотлубей Ю.Ю. від імені міськвиконкому Маріуполя вдруге клопоче перед наглядовою радою МАУП м. Києва вже про перетворення Представництва МАУП в філію МАУП.  І навесні 2002р. наглядова рада Міжрегіональної Академії управління персоналом приймає  таке рішення.

          Великою подією в житті філії стало відкриття денного відділення. Була сформована і приступила до занять перша група денного відділення студентів правознавців  у кількості 24 осіб. В цей період історії інституту дуже гострою стає проблема зміцнення матеріально-технічної бази. На той момент філія орендувала 6-й поверх помешкання «Азовгіпромезу», а цього було уже замало. У 2005 році керівництво МАУП  придбало для філії 2-х поверхову будівлю по вул. Громової, 52. Вона була перебудована  під навчальний заклад, де зараз і продовжує працювати Маріупольський інститут МАУП, в який була в листопаді 2005р. реорганізована філія МАУП. 

        На даний момент в інституті навчається 585 студентів. Очолює Маріупольський інститут МАУП кандидат економічних наук Харабуга Світлана Вікторівна.

Навчання студентів проводиться на 4 кафедрах:

     Інститут веде підготовку та перепідготовку студентів за 7 спеціальностями та 15 спеціалізаціями.  Прийом студентів на заочну форму навчання відбувається   три рази на рік, що дозволяє вибрати зручну дату початку занять

         За роки існування інститут випустив: 1200 бакалаврів (з них 50 отримали дипломи з відзнакою); 1300 спеціалістів (110 – з відзнакою); магістрів 40 (13 – з відзнакою), 230 спеціаліста перепідготовки.

       В Маріупольському інституті МАУП створені всі умови для отримання якісних знань, для реалізації та розвитку інтелектуального і творчого потенціалу студентів. Студенти участь в наукових  розробках, які ведуться на кафедрах. Дослідницькі  статті студентів, викладачів друкуються в щорічних виданнях збірника: «Наукові праці Маріупольського інституту МАУП».

       Випускники інституту працюють, як на великих промислових підприємствах, так і в сфері малого бізнесу, торгівлі, медицини, в виконавчий службі, в органах внутрішніх справ, судах, БТІ, податковій інспекції, на митниці та ін. 

Приєднуйтесь до нас! Ми Вас чекаємо!