15 травня 2018 р кафедра "Управління персоналом та економіки праці" провела «круглий стіл» в рамках науково-практичної конференції «Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України». На круглому столі обговорювалися теоретичні і практичні питання розвитку людського потенціалу, інститутів ринку праці, проблеми духовного і фізичного розвитку молоді, перспективи рішень соціально-економічних проблем сучасної молоді, перспектив переходу до нової моделі економічного зростання в Україні. Участь у засідання взяли директор Маріупольського інституту "МАУП", завідуюча кафедри "Управління персоналом і економіка праці" Харабуга С.В., заст. директора, завідувач кафедри "Право" Резниченко В.А., викладачі кафедри, студенти.